Ber om mer penger til skogvern

Publisert

En rekke organisasjoner for skogeiere, industri, miljøvern og friluftsliv, herunder FRIFO, gikk i sommer sammen om et brev til regjeringen, der de ber om millioner til nødvendig oppgradering av skogvernet.   Skogeierne har tilbudt frivillig vern av skog, men Miljøverndepartementet har ikke fulgt opp med nødvendig midler. Les sak i Dagsavisen   Fellesbrev Skogvernpenger 9 … Read more »

En rekke organisasjoner for skogeiere, industri, miljøvern og friluftsliv, herunder FRIFO, gikk i sommer sammen om et brev til regjeringen, der de ber om millioner til nødvendig oppgradering av skogvernet.

 

Skogeierne har tilbudt frivillig vern av skog, men Miljøverndepartementet har ikke fulgt opp med nødvendig midler.

Les sak i Dagsavisen

 

Fellesbrev Skogvernpenger 9  juli 2012

Del denne artikkelen