Ber om bedre økonomiske rammevilkår for friluftslivet

Publisert
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Gard Eirik Arneberg

Friluftsliv er vinden som aldri før. Likevel får friluftslivsorganisasjonene stadig mindre støtte over statsbudsjettet.

Siden 2017 har støtten til friluftsliv over Statsbudsjettet minsket jevnt. Det kan være vanskelig å tro, i en tid der «alle» snakker om friluftslivet. Men i denne perioden er nesten hver tredje krone av midlene til tilrettelegging og friluftslivsaktivitet kuttet.

På Norsk Friluftslivs årsmøte uttrykte de 18 store friluftslivsorganisasjonene at nok er nok.

– Vi mener smertegrensen for lengst er nådd når det gjelder kutt til organisasjonene som hver eneste dag står på for å få både barn og voksne over hele landet med ut i naturen, skriver styreleder i Norsk Friluftsliv, Knut J. Herland i en kronikk om kravet.

Som et minstekrav krever organisasjonene at støtten over statsbudsjettet kommer tilbake til det nivået den var på i 2017. Her kan du lese hele resolusjonen som ble vedtatt på årsmøtet 6. mai 2021.

Norge trenger bedre økonomiske rammebetingelser for friluftslivet

Friluftslivstradisjonen har en helt spesiell plass i norsk kulturarv, og er en viktig del av Norges nasjonale identitet. De aller fleste her i Norge går jevnlig på tur, og friluftsliv er den formen for fysisk aktivitet flest ønsker å gjøre mer av.

Da pandemien skylte inn over landet i 2020, ble det for alvor synlig hvor mye friluftslivskulturen og allemannsretten betyr for den fysiske og psykiske helsen i Norge. Mens det meste var stengt, var naturen et sted man oppsøkte for å finne glede, ro og samvær. Samme år oppga rekordhøye 48 prosent at de er svært interessert i friluftsliv.

Selv om de fleste nordmenn driver med friluftsliv, betyr ikke det at friluftsliv kommer av seg selv. Som så mye annet er det en kulturell kompetanse som må læres, og ikke alle får denne kunnskapen gjennom familien lengre. Derfor må vi sikre god opplæring i friluftsliv for alle som vokser opp i Norge. Vi må gjøre en innsats for å sikre friluftslivstradisjonen som kulturarv.

Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner er viktige parter for å viderebringe kunnskap om friluftsliv. Gjennom våre organisasjoner får barn og voksne kunnskap om bruk av naturen, og verdifulle erfaringer som de tar med seg videre i livet. De får oppleve mestring, knytter sosiale
bånd, og lærer om naturmangfold, arter og om allemannsretten og pliktene som følger med.

For å sikre et aktivt friluftsliv og gode tilbud om friluftslivsaktiviteter der folk bor, er vi avhengig av at regjering og storting sikrer gode rammebetingelser for frivilligheten og våre organisasjoner. Til tross for at friluftsliv aldri har vært viktigere, har støtten blitt kuttet jevnt
siden 2017. Resultatet er kutt i nesten hver tredje krone av tilretteleggings- og aktivitetsmidler for friluftslivsorganisasjonene i perioden 2017 – 2021. Dette er en utvikling som innebærer at færre får muligheten til å bli glade i, og trygge i naturen.

Friluftslivsorganisasjonene ber om:

– At friluftslivets økonomiske rammevilkår styrkes vesentlig i budsjettene for kommende år, og at aktivitetsmidlene i statsbudsjettet for 2022 økes med 16,1 millioner slik at tilskuddet kommer tilbake til 2017-nivå (indeksjustert)

Del denne artikkelen