Ber lokalbefolkningen mobilisere i vindkraftsaken

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020
Tekst: Wanda Nordstrøm – Foto: Marius Dalseg/DNT

I dag kom forslaget til nasjonal ramme for vindkraft. Nå er det viktig at de som kjenner og bruker de berørte naturområdene engasjerer seg, mener Norsk Friluftsliv.

I dag overleverte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft. I forslaget peker de ut 13 områder som de mest egnede for utbygging av vindkraft på land, med hensyn til miljø- og samfunnsvirkninger. Norsk Friluftsliv mener likevel det er en vei å gå for å ivareta naturen og friluftslivet.

– Vi er glade for at de har snevret inn fra 43 til 13 mulige områder. Vi ser også at de har utelatt flere nasjonalt viktige områder for friluftslivet, som Stølsheimen, sier Hans Erik Lerkelund, fagsjef naturforvaltning i Norsk Friluftsliv.

Norsk Friluftsliv er positive til en helhetlig planlegging av norsk vindkraftutbygging, men vil begrense unødvendig tap av verdifull natur:

– Rammen legger til rette for en storstilt nedbygging av urørt natur, noe vi er kritiske til. Vi må utnytte de mulighetene som ligger i energisparing og andre tiltak, før det gis ytterligere tillatelser til nye landbaserte vindkraftanlegg, utdyper Lerkelund.

Lokale og regionale kunnskapshull

Forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land er basert på et bredt og omfattende samarbeid med en rekke etater og fagmiljøer. Likevel ser Lerkelund at rammen ikke tar hensyn til manglende kunnskaper om friluftsområder på lokalt og regionalt nivå.

– Der er det store kunnskapshull. Det har blitt kartlagt mange viktige friluftslivsområder i de kommunale kartleggingene, men de har mange steder ikke kommet frem i de vurderingene som har vært gjort.

Han forklarer at en årsakene er at de kommunale kartleggingene ofte ikke har vært sammenlignbare, og at de derfor ikke har blitt lagt til grunn i dette forlaget.

– Vi er nå bekymret for at ansvaret for å ivareta natur- og friluftslivsinteressene skyves ned på de lokale og regionale organisasjonene i de 13 områdene som er utpekt. Dette er et ansvar NVE, sammen med Miljødirektoratet burde tatt på seg, sier Lerkelund.

Viktig vei videre

Utkastet til nasjonal ramme sendes nå ut på høring, før Olje- og energidepartementet skal konkludere på den endelige utformingen. Norsk Friluftsliv oppfordrer til bred mobilisering frem mot august.

– Vi oppfordrer lokalbefolkningen til å engasjere seg! Nå er det viktig å delta i debatt, innspillsmøter og høring. De som kjenner og bruker de berørte frilufts- og naturområdene må på banen. Vi skal støtte opp og jobbe for å ta vare på viktige natur- og friluftslivsverdier, avslutter Hans Erik Lerkelund.

 

Les mer: Norsk Friluftsliv har, sammen en bred allianse, kommet med konkrete råd til hvordan fornybarsatsning kan gjøres miljøvennlig.

Del denne artikkelen