Ta ut velferdsgevinsten!

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Den beregnede velferdsgevinsten ved fysisk aktivitet er mer verdifull enn oljefondet. Det var FRIFOs melding til statssekretær Paal Bjørnestad i Finansdepartementet da de møttes for å diskutere Helsedirektoratets rapport om fysisk aktivitet.   Ber Finansdepartementet ta ut velferdsgevinsten: Helsedirektoratet har i sin nye rapport «Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet» regnet seg fram til at den potensielle velferdsgevinsten ved… Read more »

Den beregnede velferdsgevinsten ved fysisk aktivitet er mer verdifull enn oljefondet. Det var FRIFOs melding til statssekretær Paal Bjørnestad i Finansdepartementet da de møttes for å diskutere Helsedirektoratets rapport om fysisk aktivitet.

 

Ber Finansdepartementet ta ut velferdsgevinsten: Helsedirektoratet har i sin nye rapport «Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet» regnet seg fram til at den potensielle velferdsgevinsten ved å få inaktive og lite aktive til å bli en del av den aktive befolkningen, er på hele 239 milliarder pr år. Dette utgjør så store verdier og reduksjon i menneskelig lidelse at Finansdepartementet må få et sterkere fokus på dette området.

 

FRIFO uttrykte ved overleveringen at rapporten er et viktig innspill i budsjett debatten for 2015.

 

Professor Steinar Strøm har også regnet på friluftslivets velferdsgevinster, og har dokumentert det enorme potensialet som friluftsliv og fysisk aktivitet utgjør.

 

Statens helsefremmende arbeid gjennom fysisk aktivitet er fragmentert og dårlig styrt. Dette hindrer samfunnet å få ut velferdsgevinsten som fysisk aktivitet muliggjør. FRIFO stilte også spørsmål om Norge har en så god økonomi, eller gevinsten ligger så langt frem i tid at politikerne finner det viktig nok.

 

Statssekretær Paal Bjørnestad takket FRIFO for initiativet, og lovet at de både skulle lese rapporten grundig, og sørge for at berørte departementer også ble godt kjent med innholdet.

 

Rapporten er utgitt av Helsedirektoraetet, men kun elektronisk. FRIFO har derfor trykket opp den viktige rapporten, og sørget for at alle stortingsrepresentanter har fått en personlig kopi.

 

Ler rapporten her, og se spesielt på punkt 4.2.1: Kunnskapsgrunnlag fysisisk aktivitet

 

Punkt 4.2.1 lyder:

 

4.2.1 Hvis hele Norge blir aktivt
Hvis en tar utgangspunkt i kunnskapen om voksenbefolkningens faktiske aktivitetsnivå som tilsier at 20 prosent er inaktive, 60 prosent er delvis aktive og 20 prosent er aktive slik at de tilfredsstiller myndighetenes anbefaling. Viser det seg at det er et stort potensial for økt velferdsgevinst på befolkningsnivå.
Dersom hele befolkningen som ikke oppfyller anbefalingene øker sitt fysiske aktivitetsnivå fra inaktiv eller delvis aktiv til aktiv, vil den potensielle årlige velferdsgevinsten bli cirka 406 000 QALYs per år, tilsvarende en årlig velferdsgevinst på rundt 239 milliarder kroner årlig (tabell 11).
Hvis halvparten av dem som ikke er aktive øker aktivitetsnivået slik at de blir aktive, halveres velferdsgevinsten.

 

(kommentar fra Norsk Friluftsliv: Tallet er basert på en Qualy verdi på 588 000. Qualy ble kort etter oppjustert av Finansdep. til 1 mill. Dette øker velferdsgevinsten til over 400 mrd årlig)

 

(Foto fra venstre: Steinar Strøm, statssekretær Paal Bjørnestad, Lasse Heimdal)

Del denne artikkelen