Bør trekke verneforslag

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

DNT Oslo og Omegn, Skiforeningen, Norges Skiforbund, Oslo Idrettskrets, Norges Orienteringsforbund og Norsk Friluftsliv har oversendt et felles brev til Klima- og miljødepartementet hvor de ber om at åtte verneforslag for Oslomarka trekkes tilbake.   Områdene bør heller vurderes vernet etter markaloven. Dette er et av organisasjonenes hovedbudskap overfor departementet. Områdene er i dag foreslått vernet… Read more »

DNT Oslo og Omegn, Skiforeningen, Norges Skiforbund, Oslo Idrettskrets, Norges Orienteringsforbund og Norsk Friluftsliv har oversendt et felles brev til Klima- og miljødepartementet hvor de ber om at åtte verneforslag for Oslomarka trekkes tilbake.

 

Områdene bør heller vurderes vernet etter markaloven. Dette er et av organisasjonenes hovedbudskap overfor departementet. Områdene er i dag foreslått vernet etter naturmangfoldloven. Dette gir grunneiere større erstatning, men begrenser i større grad bruken av områdene.

 

Organisasjonene understreker at de i nødvendig grad også ønsker å verne natur slik at våre etterkommere har tilgang på naturopplevelser og kan utøve idrett og friluftsliv.

 

Men organisasjonene reagerer på vern som i unødvendig grad legger ferdselsbegrensninger, og som gjør det vanskelig for frivillige organisasjoner å legge til rette for aktivitet.

 

Organisasjonene ber departementet om nødvendig å gå til Stortinget med markaloven, slik at erstatningsvilkårene ved vern etter markaloven evt. kan bli bedre.

 

Organisasjonene mener også det bør være et prinsipp i forbindelse med utarbeidelse av verneforskrifter at man skal vurdere hvordan aktivitet og naturopplevelser kan fremmes gjennom vernet.

 

Les hele brevet her:

2014-09-29 Svarbrev til KLD vedr verneforslag

 

Foto: Norsk Orientering

Del denne artikkelen