Bekymret for hyttebygging i villreinområde

Publisert – Sist oppdatert 31.01.2020

Norsk Friluftsliv og en rekke andre natur- og friluftsorganisasjoner er bekymret for Ringebu kommunes planer om å bygge hytter i randsonen til et nasjonalt villreinområde i Rondane. Denne uka var de i møte med departementene.

I Ringebu kommune er det nå planer om å bygge et stort omfang av nye hytter innenfor Rondane villreinområde, som er et av ti nasjonale villreinområder. Både Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune har kommet med innsigelse til planen, fordi den er i strid med regional plan, som skal ta hensyn til villreinen i området. Planen ligger nå til behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Onsdag 12. desember var Norsk Friluftsliv, sammen med DNT, NJFF, Naturvernforbundet og FNF Oppland, i møte med statssekretærene Lars Jacob Hiim i KMD og Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet (KLD) om saken.

Organisasjonene mener den planlagte utbyggingen vil være i strid med nasjonale og internasjonale forpliktelser for en bærekraftig villreinbestand. Den vil også være i strid med regional plan for Rondane og Sølnkletten. I tillegg fryktes det at dette vil kunne skape presedens for planarbeid i andre kommuner.

Norsk Friluftsliv og de andre organisasjonene støtter derfor Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune sine innsigelser. På møtet ba de departementet om å avvise planene og ta innsigelsene til følge.

– Vi opplevde at statssekretærene lyttet interessert til organisasjonens entydige og klare budskap. Vi må nå håpe at KMD nå er seg sitt ansvar bevisst, og prioriterer nasjonale interesser og internasjonale forpliktelser høyest i denne saken, sier Hans Erik Lerkelund, fagsjef naturforvaltning i Norsk Friluftsliv.

 

ringebu

Del denne artikkelen