Behovet for universell utforming av offentlige grøntområder

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

En sveitsisk studie fra 2006 har dokumentert funksjonshemmedes oppfatninger av en park i sør-Tyskland, med den hensikt å kartlegge fasiliteter og tjenester som fremmer sosial inkludering av funksjonshemmede. Bakgrunnen for studien er at statistikker viser at antall funksjonshemmede øker i den vestlige delen av verden, og et økende antall mennesker er avhengig av spesiell assistanse… Read more »

En sveitsisk studie fra 2006 har dokumentert funksjonshemmedes oppfatninger av en park i sør-Tyskland, med den hensikt å kartlegge fasiliteter og tjenester som fremmer sosial inkludering av funksjonshemmede. Bakgrunnen for studien er at statistikker viser at antall funksjonshemmede øker i den vestlige delen av verden, og et økende antall mennesker er avhengig av spesiell assistanse og spesielle tjenester. Med tanke på mangfoldigheten av funksjonshemninger, har studiet konsentrert seg om synlige funksjonshemninger i denne undersøkelsen, som for eksempel personer som er blinde eller er avhengig av rullestol. Resultatene er hentet fra intervjuer med 142 informanter.

Studien viser at funksjonshemmede føler seg stigmatisert av grøntområder som er spesielt designet for besøkende med funksjonshemminger. Det store mangfoldet av funksjonshemminger og oppfattelsen av funksjonshemminger blant brukere av grøntområder, krever velbalanserte løsninger. Slike løsninger bør ikke kun fokusere på én gruppe brukere, men alle brukerne sine behov.

Les mer om studien her: Public green space and disabled user

Del denne artikkelen