skuter
skuter

– Slik kan du begrense vannscooter i din kommune

Publisert – Sist oppdatert 12.05.2020

Hvis man vil bevare roen på sjøen i sommer, må kommunene nå være raske med å få på plass lokale tiltak mot vannscootere. Norsk Friluftsliv har samlet regelverket kommunene kan benytte seg av.

Et av Europas mest liberale regelverk

siri

Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv. Foto: Nils Øveraas

Norsk Friluftsliv har i dag sendt ut et brev til alle Norges kommuner med oppfordring til å kjapt få på plass et lokalt vannscooterregelverk. Hvis dette ikke skjer, frykter organisasjonen at mange hytteeiere og brukere av kystområdene går en støyfull sommer i vente, og det er også stor fare for ulykker.

– Etter at det 18 mai ble offentliggjort at vannscootere nå er likestilt med fritidsbåter, sitter Norge igjen med et av Europas mest liberale regelverk på området. I praksis har regjeringen nå lagt ansvaret for å ivareta sjøen som rekreasjonsarena over på kommunene. Dette har de dessverre gjort uten å ha klar en verktøykasse for hvordan kommunene skal gå fram, sier fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, Siri Meland.

Flere aktuelle lovområder

I brevet, som blant annet ble sendt ut til alle landets ordførere og rådmenn, viser Meland spesifikt til tre lovområder kommunene kan ta i bruk for å regulere vannscooterbruken lokalt. Både motorferdselloven, den sentrale fartsforskriften og havne- og farvannsloven er aktuelle.

– Med hjemmel i motorferdselloven, kan kommunene nå innføre forbud mot vannscootere i vassdrag og innsjøer der dette ikke allerede er forbudt. I tillegg kan de velge å begrense eller forby bruken av vannscootere, med hensyn til friluftsliv, miljø og trygg ferdsel. De har også mulighet til å innføre lokale fartsgrenser, men disse vil da gjelde alle fritidsfartøyer, og ikke bare vannscootere, påpeker Meland.
Fra og med denne sommeren har kommunene fått et stort ansvar for å bevare roen og freden på vann, vassdrag og sjø. Siri Meland mener det nå er viktig at kommunene får oversikt over bruken av sjøområdene sine, og utarbeider de lokale forskriftene som trengs for å sikre at de som oppholder seg ved kysten vår, er trygge. Hun anbefaler alle kommuner å ta i bruk Samferdselsdepartementets veileder for regulering av fart og bruk av farvann, elver og innsjøer, som nå er tilgjengelig på regjeringens nettsider.

 

Del denne artikkelen