Ny inkluderingsveileder: Barrierefri fritid!

Publisert – Sist oppdatert 20.10.2021
Tekst: Tonje Refseth – Foto: Siri Meland

Unge funksjonshemmede har lansert en inkluderingsveileder for aktivitetstilbydere. – Viktig og etterlengtet, mener Norsk Friluftsliv.

Sekretariatet i Unge funksjonshemmede har over de siste par årene opplevd å få mange henvendelser fra frivillige organisasjoner og enkeltpersoner om hvordan de kan tilby aktiviteter som er mer inkluderende. Siden det finnes lite oppdatert informasjon samlet på ett sted har de tatt på seg utfordringen med å lage et verktøy som skal hjelpe aktivitetstilbydere i gang. Målet er at de skal kunne identifisere og bygge ned de barrierene som mange unge opplever, og bidra til at flere kan få oppfylt sine rettigheter til lek og fritid. 

– Vi oppdaget i møte med andre interesseorganisasjoner og samarbeidspartnere at det er mange som ønsker å tilby fritidsaktiviteter som ikke ekskluderer unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Utfordringen er at mange er usikre på hvordan de skal få dette til. Vi håper at den nye inkluderingsveilederen vil redusere noe av usikkerheten og at den bidrar med håndfaste tips til hvordan aktivitetstilbydere kan tilrettelegge for en mer inkluderende fritid for alle, sier rådgiver Maja Lie Opdahl 

Inkluderingsveilederen har blitt finansiert gjennom midler fra Stiftelsen Sophies Minde og Kulturtanken. Midler fra Kulturtanken ble overrakt av Kultur- og likestillingsminister Abid Raja i desember 2020. Kulturtanken – den kulturelle skolesekken Norge, er en statlig fagetat for kunst og kultur til barn og unge i skolen. Veilederen ser derfor på mer enn fritidsaktiviteter og idrett og retter seg også mot tilbydere av kunst- og kulturaktiviteter.
  

Stor interesse på Arendalsuka 

I år deltok generalsekretær Ingvild Østli på Frivillighet Norges arrangement om fritid på Arendalsuka. Der var det flere aktører på feltet som var glade for å høre at veilederen var på vei og som ønsker å få fart på arbeidet. 

– Tilbakemeldingene vi fikk på Arendalsuka var veldig positive og det er flott å se at flere er engasjert i likestillingen og inkluderingen av vår målgruppe. Det er jo mange unge som har mistet muligheten til å drive med fritidsaktiviteter under korona-pandemien, men det gikk hardest ut over de som er i risikogruppen. Derfor er det viktig at flere organisasjoner får vite om veilederen og bruker den aktivt i arbeidet med å inkludere flere unge funksjonshemmede, sier Østli.

 

– Viktig for friluftslivet

Norsk Friluftsliv jobber aktivt for bedre inkludering og for å bryte barrierene for deltakelse i friluftslivet. Prosjektleder for inkludering og mangfold, Tonje Refseth applauderer den nye veilederen.

– Friluftslivet skal være for alle, og derfor er det viktig at de som tilbyr friluftsaktiviter er bevisste på å skape inkluderende arenaer. Dette er en viktig og etterlengtet veileder, som vi er sikre på at mange av våre medlemsorganisasjoner kan ha stor nytte av.

Her finner du veilederen Barrierefri fritid!

Et tilhørende workshopmateriale, som skal hjelpe aktivitetstilbydere og organisasjoner med å diskutere og kartlegge hvilke barrierer og muligheter som finnes hos akkurat dem, skal ferdigstilles i desember 2021.

Del denne artikkelen