Barns fysiske aktivitetsnivå under uteskole, sammenlignet med tradisjonelle skoledager

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

En dansk studie fra 2007 har målt barns fysiske aktivitetsnivå i løpet av skoledager i skogen, sammenlignet med skoledager inne. Skoledagene i skogen ble både sammenlignet med tradisjonelle skoledager inne og skoledager inne som inkluderte to gymtimer. 19 barn fra 9 til 10 år ved en dansk barneskole deltok i studien, der det ble gjennomført… Read more »

En dansk studie fra 2007 har målt barns fysiske aktivitetsnivå i løpet av skoledager i skogen, sammenlignet med skoledager inne. Skoledagene i skogen ble både sammenlignet med tradisjonelle skoledager inne og skoledager inne som inkluderte to gymtimer. 19 barn fra 9 til 10 år ved en dansk barneskole deltok i studien, der det ble gjennomført utendørs skole hver torsdag fra år 2000 til 2003. Resultatene fra studien viser at aktivitetsnivåene i gjennomsnitt er dobbelt så høye under skoledagene i skogen, sammenlignet med tradisjonelle skoledager innendørs. Gjennomsnittlig aktivitetsnivå målt under skoledagene inne som inkluderte to gymtimer, viser likt aktivitetsnivå som skoledagene i skogen.

Studien konkluderer med at innslag av uteskole fører til høyere fysisk aktivitetsnivå blant barneskoleelever.

Les mer om studien her: A comparison between children’s physical activity levels at school and learning in an outdoor environment

Del denne artikkelen