Barn og unges relasjoner til natur og friluftsliv

Publisert – Sist oppdatert 19.05.2017

Ingunn Fjørtoft og Tone Reiten presenterte i 2003 en kunnskapsoversikt om barn og unges relasjoner til natur og friluftsliv, etter oppdrag fra Norsk Friluftsliv (tidligere FRIFO). Kunnskapsoversikten viser til sentrale og relevante problemstillinger innen området barn, unge og friluftsliv, presentert med bakgrunn i litteraturen på området. Den indikerer at mange tiltak var iverksatt for å sette natur og… Read more »

Ingunn Fjørtoft og Tone Reiten presenterte i 2003 en kunnskapsoversikt om barn og unges relasjoner til natur og friluftsliv, etter oppdrag fra Norsk Friluftsliv (tidligere FRIFO). Kunnskapsoversikten viser til sentrale og relevante problemstillinger innen området barn, unge og friluftsliv, presentert med bakgrunn i litteraturen på området. Den indikerer at mange tiltak var iverksatt for å sette natur og friluftsliv på dagsordenen for barn og unge, men det synes som om intensjonene om å gjøre natur og friluftsliv til en del av barn og unges oppvekst bare delvis var oppfylt. Rapporteringer og evalueringer viste en økende interesse for satsning på natur og friluftsliv i barnehage og skole, og at dette er en læringsarena med mange potensialer. Det ble i midlertidig rapportert om manglende kompetanse blant personalet til å gi tilfredsstillende pedagogisk opplæring i natur- og friluftslivsaktiviteter. Undersøkelser viste også at ungdommens interesse for friluftsliv var avtagende, og at dette vekket en viss uro i friluftslivskretser. Det er imidlertid et åpent spørsmål om disse undersøkelsene ga et riktig bilde av ungdommens friluftslivsvaner. Nyere forskning på dette feltet viste samtidig at flere unge søkte opplevelse, fart og spenning gjennom mer utradisjonelle friluftslivsaktiviteter.

Les mer i kunnskapsoversikten her: Barn og unges relasjoner til natur og friluftsliv – En kunnskapsoversikt  

Del denne artikkelen