vindkraft wanda nordstrom
vindkraft wanda nordstrom

Åtte av ti kommunetopper sier nei til vindkraft i verdifulle natur- og friluftsområder

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Det er bred enighet blant ordførerkandidatene om ikke å bygge ut vindkraft i verdifulle naturområder. – Gir håp for fremtiden, mener Norsk Friluftsliv.

Siden forslaget til nasjonal ramme for vindkraft kom i april i år, har det vært stor blest rundt hvorvidt det bør satses på storstilt vindkraftutbygging i Norge.

I en ny undersøkelse oppgir 82 prosent av toppkandidatene i kommune- og fylkestingsvalget at de ikke ønsker utbygging av vindkraft i verdifulle natur- og friluftsområder i sin kommune.

Norsk Friluftsliv står bak undersøkelsen, som er gjennomført blant alle listetoppene i partiene på Stortinget, samt Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

– Det er svært gledelig for generasjonene som kommer, at vi har så mange ordførerkandidater i Norge som er på naturen og friluftslivets side. Dette gir håp for fremtiden, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

 

Ønsker energisparing og -effektivisering

83 prosent av kommunetoppene oppgir i samme undersøkelse at de ønsker å ta ut potensialet i energisparing og -effektivisering før nye naturområder bygges ned for energiproduksjon.

De to partiene som er minst interessert i å ta ut sparepotensialet, er FrP og Høyre, der henholdsvis 63 og 68 prosent oppgir at de ønsker dette.

Ifølge FNs siste klimarapport er bevaring og re-etablering av natur et av de viktigste tiltakene for å nå 1,5 -gradersmålet i Paris-avtalen.

Dermed blir det enda viktigere at Norge har lokalpolitikere som tør å satse på vern av natur, mener Heimdal.

– De som nå er på valg har et enormt stort ansvar på sine skuldre, ikke bare med tanke på de neste fire årene, men også for generasjoner som kommer. Det er nå viktig å få bukt med bit-for-bit-nedbyggingen som vi driver med i Norge, og tenke at de valgene vi tar lokalt er viktig i en global sammenheng, sier generalsekretæren.

Del denne artikkelen