nordin
nordin

Årsmøteerklæring: Felles arbeid for et tryggere friluftsliv

Publisert – Sist oppdatert 23.05.2022
Foto: Gard Eirik Arneberg

«Tur etter evne og forhold» er grunnlaget for et trygt friluftsliv for alle. Friluftsliv er likevel aldri helt risikofritt, og det er derfor behov for kompetanse og erfaring for å gjøre gode vurderinger når forholdene kreve det.

Følgende erklæring ble vedtatt på Norsk Friluftslivs årsmøte torsdag 5. mai 2022.

«Tur etter evne og forhold» er grunnlaget for et trygt friluftsliv for alle. Friluftsliv er likevel aldri helt risikofritt, og det er derfor behov for kompetanse og erfaring for å gjøre gode vurderinger når forholdene kreve det. Friluftsliv er en stor og viktig del av vår kultur, men det er ikke alle som lærer grunnleggende friluftslivsferdigheter i oppveksten. Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner spiller en svært viktig rolle innenfor opplæring i friluftslivet.

Friluftslivsorganisasjonene har lang erfaring som tilrettelegger for aktivitet, og vil fortsette å bidra til utviklingen av friluftslivet i takt med samfunnsutviklingen – på en trygg måte. Et viktig arbeid i denne sammenheng er målrettet holdningsskapende og opplysende arbeid, samt et kontinuerlig arbeid med læring og erfaringsoverføring mellom organisasjonene. Målet er å jobbe for et trygt friluftsliv, som over tid bidrar til å forebygge og redusere antall
ulykker og nestenulykker.

Arbeidet med et trygt friluftsliv er todelt; hvordan sørger organisasjonene for at sikkerheten er ivaretatt på sine aktiviteter, og hvordan kan vi sammen sørge for nødvendig opplæring i befolkningen slik at de kan utøve friluftsliv på egenhånd, på en trygg måte.

For å styrke arbeidet for et trygt friluftsliv, vil Norsk Friluftsliv opprette en arbeidsgruppe på tvers av medlemsorganisasjonene. Denne arbeidsgruppen skal hovedsakelig bidra med informasjon- og kompetansebygging til alle medlemsorganisasjonene.

Norsk Friluftsliv vil

• Arbeide for økte midler til informasjons- og kompetansearbeid som bidrar til trygg ferdsel på eget ansvar for alle som ferdes i norsk natur.
• Gi opplæring i det ansvaret medlemsorganisasjonene har når de tilbyr aktivitet.
• Legge til rette for erfaringsutveksling mellom medlemsorganisasjonene om hvordan ulike typer friluftslivsaktiviteter kan gjøres enda sikrere.
• Legge til rette for at organisasjonene kan drive opplæringsarbeid som setter flest mulig i stand til å ferdes trygt i naturen på egen hånd.

Del denne artikkelen