Arbeiderpartiet vil styrke friluftslivet

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

I Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett som ble presentert i dag, er det foreslått å styrke tilrettelegging, oppkjøp og båndlegging av friluftsområder med 25 mill. kroner utover regjeringens forslag til budsjett for 2016. Arbeiderpartiet foreslår også at det bevilges 55 mill. kroner til friluftsformål, utover regjeringens forslag. Støtten skal blant annet gå til frivillige organisasjoner. – Et… Read more »

I Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett som ble presentert i dag, er det foreslått å styrke tilrettelegging, oppkjøp og båndlegging av friluftsområder med 25 mill. kroner utover regjeringens forslag til budsjett for 2016. Arbeiderpartiet foreslår også at det bevilges 55 mill. kroner til friluftsformål, utover regjeringens forslag. Støtten skal blant annet gå til frivillige organisasjoner.

– Et godt skritt i riktig retning, og godt gjort i en tid med stor kamp om ressurser, sier Norsk Friluftslivs generalsekretær Lasse Heimdal i en kommentar.

Partiet vil også styrke fysisk aktivitet i skolen med 100 mill, og idrettsanlegg med 255 millioner ut over regjeringens forslag.

Norsk Friluftsliv mener det er prisverdig med forslag om å styrke friluftslivet. En stor del av befolkningen bokstavelig talt lider av mangel på aktivitet, noe som også koster felleskapet store beløp. Helse og omsorg er anslått å koste over 317 milliarder i 2016, en økning på 27.5 milliarder på bare 2 år.

– De fleste av de med størst behov når man ikke med tradisjonelle idrettsanlegg. Det som skal til er målrettede tiltak og tilrettelagte lavterskel tilbud utendørs i nærmiljøet og i naturen nær der folk bor. De frivillige friluftslivsorganisasjonene vil gjerne bistå med dette, men staten velger i stor grad å prioritere innendørs aktivitet for de som allerede er aktive. Er det ikke mulig å få til begge deler, spør Lasse Heimdal.

–  Vi har et nytt klasseskille i Norge som ikke handler om penger men om helse. Skal vi endre forskjells-Norge må det også komme en kraftsatsing på forebygging og tilrettelegging for naturlig aktivitet og aktivitetstilbud på fritiden som folk flest ønsker seg. Her ligger friluftslivet på listetoppen. Arbeiderpartiet har funnet retningen. Men skal vi få bremset veksten i helsekostnadene og redusere forskjeller i samfunnet, må det enda kraftigere lut til.

Arbeiderpartiets alternative budsjett finner du HER
(13/11-15)

Del denne artikkelen