Ap best på folkehelse

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

30 prosent av alle velgerne mener Arbeiderpartiet er best på å fremme folkehelse. Arbeiderpartiet er også partiet med størst tillit blant egne velgere til partiets folkehelsepolitikk, viser en undersøkelse Ipsos MMI har gjort for Norsk Friluftsliv.

30 prosent av alle velgerne mener Arbeiderpartiet er best på å fremme folkehelse. Arbeiderpartiet er også partiet med størst tillit blant egne velgere til partiets folkehelsepolitikk, viser en undersøkelse Ipsos MMI har gjort for Norsk Friluftsliv.

– God folkehelse er en viktig effekt av friluftslivet. Friluftslivet er viktig for den norske folkehelsen, derfor er vi opptatt av hvilke partier som er best på folkehelse, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

– Av all fysisk aktivitet er det vel neppe noe som er mer lavterskel enn friluftsliv, eller som når de med størst behov på en bedre måte. Gevinstpotensialet er enormt, enten vi tenker livskvalitet for den enkelte gjennom naturopplevelser, eller vi regner på gevinster i et samfunnsøkonomisk perspektiv, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Mer friluftsliv = bedre helse
– Det er veldig motiverende tall, sier Ap-leder og tidligere helse og omsorgsminister Jonas Gahr Støre. Han mener noe av forklaringen på de gode tallene er at folkehelse har vært en del av arbeiderbevegelsens satsing fra starten. – Da handlet det blant annet om rett til såpe, til rent vann og bedre arbeiderboliger. Etter hvert har det blitt større vekt på forebygging av livsstilssykdommer. Når folk blir spurt om hva som skal til for at de kommer i gang med fysisk aktivitet, svarer de ikke dyre treningssentre, men friluftsliv. Økt aktivitet gir positiv effekt raskt, både på den mentale og den fysiske helsen, sier Gahr Støre.

AP klart best
1001 personer ble spurt om hvilket politisk parti de mener er best på å fremme folkehelse. Litt over halvparten av de som har tatt standpunkt, valgte Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiets velgere har også størst tro på eget parti når det gjelder folkehelse, med 60 % oppslutning. Til sammenlikning mener bare 39 % av høyres velgere og 30 % av FrPs velgere at deres parti er best på folkehelse. 12 % av Høyres velgere mener også at Arbeiderpartiet er det beste folkehelse-partiet. Blant de andre partiene har KrF størst oppslutning med egne velgere med 45 %.

Helse viktig – men underkommunisert?
Helse er et viktig tema for velgere, og har normalt stor politisk oppmerksomhet.
-Det er derfor overraskende at 41 % av alle spurte har problemer med å identifisere et godt folkehelse-parti. Det kan tyde på at partiene i liten grad har satt folkehelse på dagsorden, og har underkommunisert dette, både overfor egne velgere men også for allmennheten, sier Lasse Heimdal.

Legg til rette for mer hverdagsaktivitet
Norsk Friluftsliv mener at det generelt bør legges bedre til rette for at alle kan bevege seg mest mulig i hverdagen, enten til enten til fots eller på sykkel.
– Av tiltak som kan gjøres omgående, er for eksempel det å sikre en time fysisk aktivitet i skolen hver dag en god start. Det er også viktig å satse på nok grøntarealer i våre voksende byer, og ikke minst trygge gang- og sykkelveier til skole og barnehager, sier Heimdal. Heimdal ber samtidig politikerne styrke frivillighetens arbeid med fysisk aktivitet og friluftsliv.

Spørsmålet som ble stilt var: Hvilket politisk parti mener du er best på å fremme folkehelse? (Undersøkelsen ble foretatt av Ipsos MMI for Norsk Friluftsliv i november 2014)

Her er undersøkelsen om folkehelse_Ipsos MMI

Norsk Friluftsliv tok turen til Stortinget for å overrekke rapporten – og en tursekk – til vinnerne av meningsmålingen, som viser at Ap er best på folkehelse. Fra venstre: Ap-leder Jonas Gahr Støre, generalsektretær i Norsk Friluftsliv Lasse Heimdal, stortingsrepresentant i Energi- og miljøkomiteen Åsmund Aukrust (Ap) og Politisk rådgiver i Energi-og miljøfraksjonen Tone Merete Hansen (Ap).

Del denne artikkelen