Mer motordur i norsk natur

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Nok en gang åpner regjeringen for endringer i motorferdselloven. Nå er det catskiing som skal prøves ut.

Nok en gang åpner regjeringen for endringer i motorferdselloven. Nå er det catskiing som skal prøves ut.

I Europa er det kun Makedonia og Italia – og nå Norge, som tillater en slik type motortransport av skiløpere opp på fjelltopper. 

-Å tillate catskiing medfører økt trafikk og støy, og vil gå på bekostning av naturopplevelsen og friluftslivet i norske vinterfjell. Muligheten til å oppleve stille natur er blant de viktigste årsakene til at vi søker ut i naturen, sier Siri Meland, fagsjef i Norsk Friluftsliv. -Vi vet også at flertallet av nordmenn ikke ønsker mer motorisert ferdsel i norsk natur.

– Det er derfor uforståelig at regjeringen går på tvers av faglige råd og motoriserer nok en arena som bygger folkehelsen i Norge – fordi næringsinteressene ønsker det, sier Siri Meland. 

Går mot reiselivsnæringen og faglige råd 
I sin tilrådning til Klima- og miljødepartementet av 1. mars 2016 fraråder Miljødirektoratet at regelverket endres slik at catskiing blir tillatt i Norge, og de mener at høringsuttalelsene i stor grad underbygger anbefalingen. Miljødirektoratet legger i denne sammenhengen stor vekt på høringsinnspill som har belyst hensynet til sikkerhet samt turist- og reiselivsnæringen. Nasjonale aktører som NHO Reiseliv, Virke Reiseliv, LO,  og Innovasjon Norge anbefaler at det ut fra disse hensyn ikke bør åpnes for slik aktivitet. Direktoratet mener den samlede samfunnsnytten ved å åpne for et slikt tiltak ikke vil oppveie for ulemper for friluftsliv, naturmangfold, reindrift og naturbasert reiseliv, samt den økte risikoen for skader og ulykker.

Les den faglige tilrådningen fra Miljødirektoratet

Trussel mot den urørte naturen
I sitt høringssvar skriver Norsk Friluftsliv at catskiing bryter med den norske friluftslivstradisjonen og merkevaren Norge med uberørt natur. – Vi opplever i dag heller ikke at det er et stort press for å anlegge løyper for catskiing, men dette kan endre seg over tid hvis det først åpnes opp for denne muligheten, sier Meland.

Hun minner om at det nylig kom en reiselivsmelding som framhever at det er den urørte naturen i Norge turistene kommer for å oppleve.  – Å motorisere nok en arena i den norske naturen er med på å ødelegge denne unike verdien, sier Meland.

Les Norsk Friluftslivs høringsuttalelse i saken

 

Begrepet catskiing benyttes normalt om transport av skiløpere opp på fjellet med tråkkemaskin eller liknende stor beltevogn for at de kan stå på ski ned igjen utenfor preparerte skibakker. Forsøksordningen begrenses til seks år og et representativt utvalg. Ordningen skal evalueres etter fire år. Evalueringen ferdigstilles slik at en eventuelt permanent lovendring kan tre i kraft før forsøksordningen utløper.

Forslaget i proposisjonen bygger på forslaget som Miljødirektoratet sendte på høring 29. oktober 2015.

Flere saker i media

[fusion_builder_container hundred_percent=»yes» overflow=»visible»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

ski og fjell

Norsk Friluftsliv er sterkt kritisk til en ytterligere motorisering av norsk natur, og ønsker ikke catskiing velkommen. Slik vil vi heller se påskefjellet. Foto: Lill Haugen

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Del denne artikkelen