Åpen for bedre koordinering av friluftspolitikken

Publisert

FL og FRIFO møtte Arbeiderparti-representanter på Stortinget for å diskutere friluftsliv og folkehelse. Marianne Marthinsen (AP – Energi- og miljøkomiteen) og Gunn Karin Gjul (AP – Familie- og kulturkomiteen) viste stor interesse for friluftslivets folkehelse-effekter.   FL og FRIFO har i vår felles samtaler med partiene på Stortinget for å diskutere hvordan friluftslivet kan bidra… Read more »

FL og FRIFO møtte Arbeiderparti-representanter på Stortinget for å diskutere friluftsliv og folkehelse. Marianne Marthinsen (AP – Energi- og miljøkomiteen) og Gunn Karin Gjul (AP – Familie- og kulturkomiteen) viste stor interesse for friluftslivets folkehelse-effekter.

 

FL og FRIFO har i vår felles samtaler med partiene på Stortinget for å diskutere hvordan friluftslivet kan bidra i folkehelsearbeidet. Et av ønskene som blir presentert, er et løft på 100 mill som skal bidra til å styrke friluftslivssatsing nasjonalt. På møtet med Arbeiderpartiet stilte i tillegg til representantene Marthinsen og Gjul også Tone Merete Hansen og politisk rådgiver Amund Vik. Fra FL deltok styreleder Henry Tendenes, daglig leder Morten Dåsnes og friluftslivskonsulent Lise-Berith Lian. Fra FRIFO stilte Lasse Heimdal.

 

FRIFO fikk god tid til å presentere sine utfordringer. Nye helselover legger opp til et bredere fokus på å holde mennesker friske. Delaktigheten i friluftslivet er stor i alle aldersgrupper. Friluftslivets muligheter er derfor mange, men ressursspørsmålet er alltid en utfordring. FL og FRIFO ønsket å utfordre AP til å bidra til et løft slik at friluftslivet i større grad kan bidra i folkehelsearbeidet.

 

Representantene Juell og Marthinsen uttrykte seg positivt om friluftslivets rolle, og pekte spesielt på viktigheten av å få samhandlingsreformen til å fungere på lokalt nivå, i samarbeid med lokal forvaltning.

 

FL og FRIFO har allerede i mange år arbeidet for å legge forholdene til rette for mer fysisk aktivitet i kommunene, og mener at et mer systematisk arbeid understøttet av et offentlig løft på 100 mill vil gi gode resultater. Det vil gi muligheter til bedre vedlikehold av eksisterende friluftsarealer, og fylle arealene med mer aktivitet.

 

AP vil ikke gi noen forhåndsløft om friluftslivet på 2012 budsjettet, men lovet i det minste å se på hvordan det offentlige ansvaret for friluftslivet og støtte fra ulike departementer i større grad kan koordineres.

Del denne artikkelen