Hvordan sørge for at alle kan være med?

Publisert – Sist oppdatert 06.02.2020

Når man har en aktivitet eller et arrangement, så ønsker man at alle skal ha muligheten til å delta. Men hva om familieøkonomien setter en stopper for at flere av barna ikke kan få vært med? Hvordan kan man som leder sørge for at alle får bli med?

I 2014 var det 92 000 barn i familier med varig lav inntekt i Norge, og tallet er økende.

Det å ikke har råd til å være med på en aktivitet eller arrangement er tabu.

Derfor har Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU), et samarbeid mellom med en rekke norske frivillige organisasjoner, fagmiljøer og foreninger, utarbeidet et verktøy som heter ALLEMED.

Formålet er at verktøyet skal være med på å løfte temaet om barnefattigdom, og sette fokus på hvordan man kan legge til rette for at alle barn kan få bli med på aktiviteter.

– Gjør det lettere å inkludere alle
– Samtalekortet og kjøreplanen som de lokale lagene kan gå gjennom kan være med å å finne ut hva man er mindre god på, og hva man kan bli bedre på, forteller prosjektkoordinator i ALLEMED, Håvard Skjerdal.

Norsk Friluftsliv støtter arbeidet med ALLEMED, og håper det er et verktøy våre medlemsorganisasjoner og deres lokale lag- og foreninger har lyst til å ta i bruk. 

– Det er et verktøy som skal gjør det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi, understreker Skjerdal.

Inne på www.allemed.no finner man mer informasjon om verktøyet, informasjon om hvordan du kan gjennomføre en dugnad i ditt lag eller forening – og filmer til inspirasjon.

Lån utstyr i BUA
Det er ikke bare selve prisen for å være med på et arrangement eller aktivitet som kan bli for høy for mange, men også mangel på utstyr kan hindre mange fra å delta. Norsk Friluftsliv inngikk i høst et samarbeid med BUA.

BUA har som mål å samle alle landets utstyrssentraler under ett navn og konsept, og gjøre det utstyret som finnes mer tilgjengelig for alle – og er også et verktøy i det å inkludere alle i ulike aktiviteter.

Del denne artikkelen