Hvordan sørge for at alle kan være med?

Publisert – Sist oppdatert 17.06.2021

Når man har en aktivitet eller et arrangement, så ønsker man at alle skal ha muligheten til å delta. Men hva om familieøkonomien setter en stopper for at flere av barna ikke kan få vært med? Hvordan kan man som leder sørge for at alle får bli med?

I 2018 var det 111 000 barn som bodde i husholdninger med vedvarende lavinntekt i Norge. Det har vært en betydelig økning etter 2011, og andelen barn med innvandrerbakgrunn i lavinntektsgruppen har økt betraktelig de siste årene og fortsatte å øke også i 2018. Nesten fire av ti barn med innvandrerbakgrunn, 38,7 prosent, tilhørte en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2018.

Fritidserklæringen har som mål at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet, uavhengig av familiens sosiale og økonomiske situasjon.

Derfor har Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU), et samarbeid mellom med en rekke norske frivillige organisasjoner, fagmiljøer og foreninger, utarbeidet et verktøy som heter ALLEMED.

Målet med ALLEMED er å sikre at alle barn som ønsker det får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av foresattes økonomi. Det er utviklet to ALLEMED-verktøy, et som er tilpasset for bruk i frivillige organisasjoner og et verktøy som er tilpasset kommunesektoren.

– Gjør det lettere å inkludere alle
– Samtalekortet og kjøreplanen som de lokale lagene kan gå gjennom kan være med å å finne ut hva man er mindre god på, og hva man kan bli bedre på, forteller prosjektkoordinator i ALLEMED.

Norsk Friluftsliv støtter arbeidet med ALLEMED, og håper det er et verktøy våre medlemsorganisasjoner og deres lokale lag- og foreninger har lyst til å ta i bruk. 

– Det er et verktøy som skal gjør det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi, understreker prosjektkoordinatoren.

Inne på www.allemed.no finner man mer informasjon om verktøyet, informasjon om hvordan du kan gjennomføre en dugnad i ditt lag eller forening – og filmer til inspirasjon.

Lån utstyr i BUA
Det er ikke bare selve prisen for å være med på et arrangement eller aktivitet som kan bli for høy for mange, men også mangel på utstyr kan hindre mange fra å delta. Norsk Friluftsliv inngikk i høst et samarbeid med BUA.

BUA har som mål å samle alle landets utstyrssentraler under ett navn og konsept, og gjøre det utstyret som finnes mer tilgjengelig for alle – og er også et verktøy i det å inkludere alle i ulike aktiviteter.

Del denne artikkelen