Lanserer ny film om allemannsretten på syv språk

Publisert – Sist oppdatert 01.07.2021

Med en ny informasjonsfilm om allemannsretten og -pliktene på flere språk, håper Norsk Friluftsliv å nå flerkulturelle.

Allemannsretten er en sentral del av kulturen vår, og selve grunnlaget for den norske friluftslivstradisjonen. For å sikre en aktiv befolkning, som kjenner de gode mulighetene vi har til å benytte oss av naturen i Norge, er det derfor viktig at befolkningen til enhver tid har en høy kjennskap til allemannsretten og dens plikter.

Dette gjelder spesielt de med flerkulturell bakgrunn, som har lavere kjennskap til allemannsretten, og er mindre aktive i friluftslivet enn befolkningen for øvrig.

Derfor har Norsk Friluftsliv laget en informasjonsvideo om allemannsretten og allemannspliktene – som finnes på sju ulike språk: Norsk, engelsk, somali, arabisk, polsk, urdu og eritreisk. 

– Vi håper filmene kan bidra til å øke kunnskapen om de mulighetene allemannsretten gir oss, men også informere om allemannspliktene, slik at flerkulturelle blir mer aktive i friluftslivet, forteller Tonje Refseth, som er prosjektleder for mangfold og inkludering i Norsk Friluftsliv.

 

Tonje Refseth håper informasjonsfilmen på ulike språk blir tatt i bruk av alle som finner den nyttig.

– Denne filmen kan være spesielt relevant for introduksjonsprogram, voksenopplæring og skoler, og andre som underviser i, eller informerer om, friluftsliv. Men dette er jo også allmennnyttig kunnskap som mange kan både dele og ha nytte av, understreker prosjektlederen. 

Her finner du alle sju videoene på YouTube.
Her finner du alle sju videoene på Facebook.

Norsk Friluftsliv kjører hver sommer en informasjonskampanje om allemannsretten og pliktene. Denne sommeren kjører organisasjonen også en større videokampanje om allemannspliktene med Bjørn Sundquist i hovedrollen.

Del denne artikkelen