Allemannsretten styrket

Publisert – Sist oppdatert 24.04.2020

Retten til å merke turstier for allmennheten langs kysten er nå styrket gjennom en ny høyesterettsdom. Dommen slår fast at strandområder er så viktige for allmennhetens friluftsliv at grunneiere må finne seg i å få folk tettere inn på seg her enn andre steder. Allemannsretten er dermed styrket i strandsonen,

– Jeg er svært glad for denne dommen. I kystsonen er presset på arealene stort, samtidig som disse områdene har stor rekreasjonsverdi og er mye brukt. Det er derfor svært viktig å få gjennomslag for allmennhetens rett til ferdsel i de deler av kystsonen som er nedbygd og privatisert, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, i en pressemelding fra departementet.

Del denne artikkelen