Allemannsretten inn i grunnloven?

Publisert – Sist oppdatert 17.04.2020

Tirsdag 14. mars skal Stortinget diskutere om allemannsretten bør få en plass i den norske grunnloven.

– Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Å få allemannsretten inn i grunnloven vil trygge enkeltindividets rett til fri ferdsel, sanking og det å oppholde seg i naturen –  retter som er hevdvunne i Norge gjennom århundrer. Dette vil også løfte friluftslivet og de tusenvis av frivillige i Norge som bruker tid og krefter på å legge til rette for friluftsliv, sier Erling Lae, styreleder i Norsk friluftsliv.

Det er SV som har fremmet forslaget om at retten til å ferdes i norsk utmark skal bli en del av den norske grunnloven. Tirsdag 14. mars er det første runde med diskusjon om spørsmålet i Stortinget. Skal det bli en realitet må Stortinget behandle forslaget i neste stortingsperiode, og det må få støtte av minst 2/3 av politikerne på Stortinget.

Erling Lae mener allemannsretten bør inn i grunnloven.

Styreleder i Norsk Friluftsliv Erling Lae mener allemannsretten bør inn i grunnloven.

Allemannsretten under press
Allemannsretten er i dag regulert blant annet i friluftsloven fra 1957. Den gir alle tilgang til turer i skogen og på fjellet, til fots og på ski, bading, telting, ankring av båt, høsting av ville bær og blomster, og fritidsfiske i sjøen. Norsk Friluftsliv mener grunnlovsfesting er viktig for å løfte allemannsretten opp på et nivå med andre grunnleggende norske rettigheter.

– Selv om allemannsretten bygger på en lang tradisjon i Norge, er den under press hver eneste dag, både i strandsonen og på fjellet. Nedbygging av natur, krav om betaling og forsøk på å gjerde folk ute fra områder som skal være åpne for alle, er eksempler på trusler mot allemannsretten i dag. Derfor er det viktig med et overordnet vern som kan hindre uthuling av dette viktige prinsippet, sier Erling Lae.

God tilgang til er naturen avgjørende for friluftslivet
Både friluftslivsorganisasjonene og friluftsrådene håper på full tilslutning fra Stortinget.

– Gjennom Friluftslivets år har opplevde vi stort engasjement og bred politisk enighet om betydningen av friluftsliv og allemannsretten. Vi håper og forventer derfor bred oppslutning om dette forslaget, sier daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund, Morten Dåsnes.

– Retten til å være i naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen, er en del av vår nasjonale kulturarv. God tilgang til naturen er helt avgjørende for muligheten til å drive friluftsliv, sier generalsekretær i DNT, Nils Øveraas.

Her kan du lese grunnlovsforslaget

Del denne artikkelen