Aktiv i friluft

Publisert – Sist oppdatert 04.02.2020

«Aktiv i friluft» har foregått i perioden 2010-2012. Prosjektet har hatt som hovedmål å bygge erfaringer på hvordan friluftsliv kan være et virkemiddel i folkehelsearbeidet, sammen med lokal forvaltning.

Det ble gjennomført to pilotprosjekter i kommunene Drammen og Haugesund.

Sentrale mål i prosjektet har vært å:

• bruke friluftsliv som virkemiddel for å fremme fysisk aktivitet og naturopplevelse i lokalt folkehelsearbeid

• utvikle kostnadseffektive modeller for samarbeid mellom kommune og frivillig sektor, med fokus på tiltak og rekruttering av inaktive

• utnytte og bygge på lokale ressurser

• fremme bruk av lokale friarealer og grønne områder til friluftsaktiviteter i hverdagen

 

Resultater for prosjektet:

· Det er etablert gode tiltak og samarbeidsrelasjoner i begge kommuner.

· Det har utløst flere tusen frivillige arbeidstimer, og rekruttert nye frivillige.

· Kommunene har erfart at frivillighet og friluftsliv er gode virkemidler i folkehelsearbeidet

· Friluftslivsorganisasjonene har fått erfare samarbeid med hverandre og lokal forvaltning.

· Prosjektet har gitt større bevissthet i organisasjonene på hvilken kompetanse de inneom hva de ikke er, og ikke skal involvere seg i. Helsefremmende, ikke behandlingsaktør.

· Arbeidet videreføres gjennom lokal forvaltning og erfaringene overføres gjennom Direktoratet for naturforvaltning.

Prosjektet har vært finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet gjennom Helsedirektoratet.

Det er utarbeidet en erfaringsrapport og brosjyre for prosjektet.

I 2013 har Direktoratet for naturforvaltning bidratt med finansiering, slik at prosjektet kan dele sine erfaringer til kommuner/fylker som ønsker dette.

 

Se Sluttrapport Aktiv i friluft

Last ned brosjyren «Aktiv i friluft»

Del denne artikkelen