advarer mot gondolbane
advarer mot gondolbane

Advarer mot gondolbane i Rauma

Publisert – Sist oppdatert 05.02.2020

Den planlagte Romsdalsgondolen på Åndalsnes i Rauma er i strid med både friluftslivsinteresser og bærekraftig utvikling, mener Norsk Friluftsliv.

I tillegg til gondolen, som er planlagt å gå fra sentrum og opp til toppen av fjellet Nesaksla, er det også planer om utvikling av en fjellstasjon med helårstilbud som omfatter restaurant og fjellhotell med tilhørende spa.

Norsk Friluftsliv mener dette er dårlig nytt av flere grunner, og advarer i en høringsuttalelse om gjennomføring av planene.

– Rauma er en kommune med mye verdifull uberørt natur og med et særdeles stort potensial for bærekraftige opplevelser. Vi kan derfor ikke se behovet for en gondolbane til Nesaksla hverken i et friluftslivs-, natur- eller klimaperspektiv, og vil på det sterkeste advare mot å realisere denne planen, sier Hans Erik Lerkelund, fagsjef naturforvaltning i Norsk Friluftsliv.

Svekker naturopplevelsen

Romsdalseggen er av nasjonal og internasjonal verdi som natur- og friluftslivsområde, og er allerede innarbeidet som et godt kjent turmål.

– En gondolbane i dette området vil svekke den eksisterende turopplevelsen, og fremstår først og fremst som et forsøk på å kommersialisere et populært turmål, sier Lerkelund.

Han mener det i konsekvensutredningen legges alt for liten vekt på hvilke konsekvenser planene vil få for naturopplevelsen for de som, enten har gått opp til Nesaksla fra Åndalsnes sentrum, eller gått over Romsdalseggen fra Vengesdalen.

– Utredningen problematiserer heller ikke i særlig grad den store økningen i trafikken som vil gå i motsatt retning av det som er vanlig i dag over de smaleste partiene på Romsdalseggen. Dette vil opplagt være utfordrende både i forhold til framkommelighet og i forhold til sikkerhet, mener han.

I strid med bærekraftig utvikling

Som det slås fast i FNs nyeste klimarapport, er vår stadige bit-for-bit-nedbygging av naturen en vesentlig årsak til klimaendringer som igjen truer eksistensgrunnlaget for våre barn og barnebarn.

I strid med kommunens framstilling, mener Norsk Friluftsliv også at prosjektet vil øke både kommunens klimaavtrykk og arealbruk, blant annet ved å legge til rette for mer cruisetrafikk til Åndalsnes.

–Det er sterkt kritikkverdig at kommunen ikke har vurdert hvilke konsekvenser dette prosjektet vil ha for klima og bærekraft. Tiltaket kan styrke Åndalsnes om cruisedestinasjon, men dette vil være i strid med en bærekraftig utvikling, sier Hans Erik Lerkelund.

Natur eller cruiseturister

Rauma kommune forvalter store nasjonale natur- og friluftslivsverdier, og har som visjon å være «verdens beste kommune for naturglade mennesker».

Skal de leve opp til dette, mener Norsk Friluftsliv kommunen må være seg bevisst hvilke verdier de vil vektlegger i sin videre planlegging.

Rauma kommune må ta et valg om de ønsker å være «verdens beste kommune for naturglade mennesker» eller om den vil satse på masseturisme, som cruiseturisme og liknede, og som vil medføre store klimabelastninger og en ikke-bærekraftig utvikling, mener Lerkelund.

 

Les hele høringsuttalelsen fra Norsk Friluftsliv til Rauma kommune her.

Del denne artikkelen