8,2 milliarder til sykkelveier

Publisert – Sist oppdatert 12.02.2020

12. april la regjeringen fram «Nasjonal transportplan 2014-23» og lovet 820 mill årlig til gang- og sykkelveier de neste 10 årene.

– Milliardsatsingen er dessverre skjøvet ut i tid, sier generalsekretær i Syklistenes Landsforening, Rune Gjøs, i en kommentar.

– Regjeringen har som mål at veksten i persontransporten i storbyene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Likevel venter regjeringen med milliardsatsingen på sykkel til etter 2018, framholder Gjøs.

Det er et godt sykkelpolitisk grunnlag i stortingsmeldingen, som regjeringen har lagt frem i dag. Men hvorfor utsette den bebudede milliardsatsingen til etter 2018?

Regjeringen foreslår at det de fire neste årene kun skal investeres 580 millioner kroner per år til sykkeltiltak. Først etter 2018 vil investeringene økes til en milliard.

– Hvis vi skal nå målet om en sykkelandel på 8 prosent, må satsingen starte i 2014, sier Gjøs.

Totalt vil det i perioden 2014-2023 bli det, med regjeringens forslag, bli bygget 750 km med sykkelveg langs riksvegnettet. Behovet er på 1 700 km. Det betyr at vi i 2023 fremdeles vil ha et behov for nesten 1 000 km med ny sykkelveg.

Syklistenes Landsforening mener derfor at investeringsnivået burde vært enda høyere for å dekke opp dette behovet. Det er spesielt i byene at det er stort behov for sykkelveg.

Hvis vi skal nå målet om en økt sykkelandel må det etableres sammenhengende sykkelvegnett så raskt som mulig. Investeringer til økt bruk av sykkel er de mest lønnsomme prosjektene i Nasjonal transportplan.

Del denne artikkelen