7800 nye uføre

Publisert

7800 nye uføre – Norsk Friluftsliv krever omfattende omlegging av helsepolitikken: NAV kunngjorde i dag at det samlede tallet uføre i Norge nå er kommet opp i 307 400. At tallet ikke er enda høyere, skyldes at mange i samme periode har gått over på alderspensjon. Men de er ikke blitt friskere av den grunn!  … Read more »

7800 nye uføre – Norsk Friluftsliv krever omfattende omlegging av helsepolitikken: NAV kunngjorde i dag at det samlede tallet uføre i Norge nå er kommet opp i 307 400. At tallet ikke er enda høyere, skyldes at mange i samme periode har gått over på alderspensjon. Men de er ikke blitt friskere av den grunn!

 

– Når et så stort antall mennesker i arbeidsfør alder er tatt ut av arbeidslivet, er dette et stort samfunnsmessig tap, og ikke minst en stor belastning for de det gjelder, sier Dag Kaas, styreleder i Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO).

 

Livsstilssykdommer og mangel på fysisk aktivitet er en viktig årsak til svekket helse i Norge. Dette må vi begynne å ta på alvor. Helsedirektoratet har nylig dokumentert at økt fysisk aktivitet har en potensiell velferdsgevinst på 239 milliarder pr år. Det finnes neppe noen investering som er mer samfunnsøkonomisk lønnsom enn å styrke statens satsing på fysisk aktivitet og forebygging. Vi vet mye om hva som skal til for å snu trenden. I tillegg til bedre statlig styring, handler det om motivasjon, tilrettelegging og for noen også litt grensesetting.

Blant aktivitetstiltak har friluftsliv vist seg særlig populært og effektivt. Det er enkelt, billig, krever lite utstyr og kan praktiseres over hele landet hele året av alle generasjoner.

 

Friluftslivets organisasjoner arrangerer «Den alternative helsekonferansen» 8. mai i Holmenkollen med fokus på lokale aktivitetstiltak som har gitt god effekt. Målet er å få spredd ideer og tiltak til nye kommuner.

Politikere fra alle partier besøker konferansen, og vil i tillegg til gode ideer bli møtt med seks konkrete krav til ny statlig satsing. WHO uttaler at det er behov for et paradigmeskifte i Norge for hvordan vi forholder oss til mangel på fysisk aktivitet.

– Vi forventer nå at myndighetene tar et kraftig grep om aktivitetspolititikken, og styrker vesentlig rammene for frivillige organisasjoner som fremmer lavterskel aktivitet for alle, sier Dag Kaas.

For kommentarer:

Generalsekretær Lasse Heimdal, tlf 95151194

Styreleder Dag Kaas, tlf 91815240

Del denne artikkelen