7 av 10 vil ha strengere regler for vannscootere

Publisert
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Mange nordmenn ønsker strengere regler for fritidsferdsel på sjøen. – Det kommende høyhastighetsbeviset over 50 knop er ikke nok, mener Norsk Friluftsliv.

Frisk sjøluft, bølger og sol frister mange ut nå i sommermånedene. Men med et trafikkbilde på sjøen preget av stadig flere raske fritidsfartøy, mener mange dagens regelverk ikke er strengt nok.

En undersøkelse gjort av Ipsos for Norsk Friluftsliv viser at hele 7 av 10 nordmenn mener det bør innføres strengere regler for vannscootere, slik som fartsgrenser eller begrenset ferdsel i verneområder. Flere enn 6 av 10 ønsker seg det samme for fritidsbåter.

Endret trafikkbilde

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Bente Lier, er ikke overrasket over tallene. Også hun mener regelverket bør bli strengere.

– Trafikkbildet er blitt betydelig endret bare på noen få tiår. Med stadig flere fritidsfartøyer med høy fart, er det stille og rolige sjølivet kommet under press. Alle skal kunne føle seg trygge på sjøen, og slik er det dessverre ikke i dag, sier Lier.

Hun viser til en undersøkelse fra i fjor sommer, som viste at hver tredje nordmann irriterer seg over motorbåter og vannscootere i høy fart.

Ikke imponert over planlagt lovendring

Fra 1. juni 2023 innføres et krav om høyhastighetsbevis for å kunne kjøre fritidsbåter og vannscootere som kan gå i 50 knop eller mer.

Norsk Friluftsliv mener en styrking av regelverket er positivt, men at grensen er satt så høyt at det får lite å si for den reelle tryggheten til folk som ferdes på sjøen.

–Med denne lovendringen kan det kanskje se ut som at regjeringen virkelig styrker regelverket. Men når begrensningen først inntreffer for båter som er oppe i svimlende 90 kilometer i timen, vil det i praksis ha lite å si, sier Lier.

Norsk Friluftsliv mener grensen for høyhastighetsbevis bør settes ved 30 knop. Det mener også en rekke faginstanser, understreker Lier.

– Politidirektoratet, Kystverket og Miljødirektoratet er blant de som har påpekt at knopsgrensen bør settes til en lavere hastighet. Hvorfor regjeringen ikke lytter til egne fagmyndigheter, er for oss uforståelig.

Se tabellen fra Ipsos-undersøkelsen her.

Del denne artikkelen