7 av 10 nordmenn vil være mer aktive i 2021 – og helst i naturen

Publisert – Sist oppdatert 09.04.2021
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Siri Vilberg

Mange har ambisjoner om å bli mer fysisk aktive i det nye året. Turer i skog og mark er det flest drømmer om å gjøre mer av.

71 prosent av nordmenn ønsker å bli mer fysisk aktive i 2021. Det viser en undersøkelse gjennomført av Ipsos, på vegne av fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv.

Turer til fots eller på ski er den aktiviteten flest ønsker å gjøre mer av. Hele 61 prosent svarer at de har ambisjoner om å gjøre dette oftere.

– Det er ikke rart at turgåing er nordmenns foretrukne form for fysisk aktivitet. En tur ut er både gratis, det kan gjøres akkurat når du vil, og ikke minst gir naturen oss en helt annen velvære, enn det å se på veggene i et treningssenter, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Flere vil på tur enn på treningssenter

I undersøkelsen oppgir 41 prosent at de ønsker å trene mer på treningssenter, mens 13 prosent ønsker å trene mer på idrettsbane. Det er altså langt flere som vil ut på tur, enn på treningssenter.

Lier mener tallene tyder på at en økt satsing på friluftslivsaktivitet vil være et viktig grep for å få flere nordmenn ut av inaktivitet.

– Jeg vil gi ros til regjeringen som i en krevende tid oppfordrer oss til å komme oss ut i naturen, og håper at de ser viktigheten av å satse på friluftsliv for alle i valgåret vi nå går inn i, sier Bente Lier.

Se undersøkelsen her.

Del denne artikkelen