6 av 10 vil ta flyktninger med på tur

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

Norge stiller opp: 2,5 millioner nordmenn mellom 16 og 79 år er positive til å ta med en flyktning på tur i naturen – dersom en organisasjon spør dem om det. – Dette viser at naturen kan bli en av Norges største inkluderingsarenaer, sier Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv. Nye tall viser at over 60… Read more »

Norge stiller opp: 2,5 millioner nordmenn mellom 16 og 79 år er positive til å ta med en flyktning på tur i naturen – dersom en organisasjon spør dem om det.

– Dette viser at naturen kan bli en av Norges største inkluderingsarenaer, sier Lasse Heimdal i Norsk Friluftsliv.

Nye tall viser at over 60 prosent av den norske befolkningen, ca 2,5 millioner, sier at det er meget eller ganske sannsynlig at de vil ta en flyktning eller innvandrer med på tur ut i naturen, dersom en organisasjon spør dem om det. Tallene kommer fra en landsdekkende undersøkelse utført av Ipsos på oppdrag fra Norsk Friluftsliv.

Stolt av norsk natur
Norsk Friluftsliv mener at naturen er en unik inkluderingsarena som vi bør ta mer i bruk.

-Vi nordmenn er veldig stolte av den flotte naturen vår, og friluftsliv er en viktig del av vår kulturarv. Gjennom friluftslivet lærer innvandrerne både den norske kulturen og det norske språket – for her kommer de ofte lettere i kontakt med etniske nordmenn enn ellers i samfunnet, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Jahangir på skiNaturen åpner dører
Det bekrefter Jahangir Akash (41), som flyktet til Norge fra Bangladesh i 2011. Han mener at naturen åpner mange dører for innvandrere til å komme i kontakt med nordmenn.

-Som innvandrer i et nytt land er det ikke alltid lett å bli kjent med etniske nordmenn. Da jeg begynte å gå på tur i skogen og på fjellet, opplevde jeg at det var mye lettere å komme i kontakt med nordmenn jeg møtte der enn ellers i samfunnet. Da hadde vi plutselig noe til felles. Ved hjelp av friluftslivet har jeg også lært å snakke bedre norsk, og har fått mange norske venner, sier han.

Store muligheter
Heimdal mener derfor de frivillige friluftslivsorganisasjonene har mye å bidra med mye i integreringsarbeidet. Mange av friluftslivsorganisasjonene har allerede tilbud rettet mot flyktninger og innvandrere, men det bør være muligheter for mye mer.

– Det som trengs nå, er ressurser til å koordinere innsatsen, sier Heimdal.

-De positive tallene åpner for store muligheter dersom friluftslivorganisasjonene kan koordinere og tilrettelegge og gjøre det enkelt å invitere flyktninger med på tur ut i naturen. Og det er ekstra gode muligheter i år, siden offentlig tilskudd for å få innvandrere ut i naturen er mangedoblet, sier Heimdal.

Miljødirektoratet har øremerket 10 millioner kroner til aktiviteter for personer med innvandrerbakgrunn og UDI har 53,1 millioner kroner i potten for barn i asylmottak som organisasjoner kan søke på.

Norsk Friluftsliv inviterer til gratis seminar, «Nettverksbygging og flerkulturelt friluftsliv 2016» 12. mai kl 10 på «Sentralen» 

Du finner presentasjonene her

 

Eksempler på tilbud rettet mot innvandrere fra norske frivillige friluftslivsorganisasjoner:

DNT har tilbud flere steder i landet, blant annet Drammen, der Havva Cukurkaya (tyrkisk) er turleder og svært engasjert.

Norges Jeger og fiskerforbund har aktivitet flere steder i Norge, bla. Isfiske med innvandrere i Sogn og Fjordane.

Skiforeningen har egne skikurs for innvandrere, og flere gode tiltak rettet mot flerkulturelle gjennom skolene.

KRIK (Kristen Idrettskontakt) har trening på asylmottak på Teisen.

Røde Kors har mange tiltak over hele landet, bl.a. prosjektet UTEROM i Oslo røde Kors og Til Topps.

Forbundet KYSTEN har en rekke arrangementer med folk fra asylmottak på båtturer.

Redd Barna har flere samarbeidsprosjekter med friluftslivsorganisasjoner.

Syklistenes Landsforening gir populær sykkelopplæring til kvinner med innvandrerbakgrunn.

Speiderne har flere aktivitetsprosjekter.

Illustrasjonsfoto øverst: Glade deltakere på fjelltur med Til Topps, et tilbud fra Røde Kors der flerkulturelle og frivillige Norge går sammen på tur. Foto: Røde Kors. 

Les mer om integrering ved hjelp av friluftsliv i VG

Les intervju med Jahangir Akash på NRK

Jahangir på tur

Del denne artikkelen