Barns adgang til sykling på skoleveien

Publisert – Sist oppdatert 05.02.2020

Norsk Friluftsliv støtter forslaget om at foreldre selv skal kunne bestemme om deres barn kan sykle til skolen eller ikke. Norsk Friluftsliv mener det er viktig å fremme fysisk aktivitet, både på fritiden og gjennom daglige gjøremål. Fra samfunnets side må det derfor legges til rette for gode aktivitetsvaner fra tidlig alder.   Høringen gjelder forslag… Read more »

Norsk Friluftsliv støtter forslaget om at foreldre selv skal kunne bestemme om deres barn kan sykle til skolen eller ikke. Norsk Friluftsliv mener det er viktig å fremme fysisk aktivitet, både på fritiden og gjennom daglige gjøremål. Fra samfunnets side må det derfor legges til rette for gode aktivitetsvaner fra tidlig alder.

 

Høringen gjelder forslag til endringer i forskrift til opplæringslovens § 12-1 som innebærer at foreldrene skal kunne avgjøre om deres barn skal kunne sykle til skolen eller ikke.  Norsk Friluftsliv støtter  forslaget om at foreldre selv skal kunne bestemme om deres barn kan sykle til skolen eller ikke. Vi mener dette er et godt tiltak, både for trafikksikkerhet (færre biler rundt skolen), folkehelse (mer fysisk aktivitet og innarbeiding av gode aktivitetsvaner) og miljø (mindre forurensning og utslipp av klimagasser). Til sammen mener vi dette vil ha store positive samfunnsøkonomiske effekter, både på kort og lang sikt.

Les vår høringsuttalelse her

Del denne artikkelen