36 organisasjoner ber regjeringen ta grep

Publisert – Sist oppdatert 10.02.2020

Norge brukte hele 342 milliarder kroner på helse i 2017. Nå krever 34 organisasjoner at regjeringen prioriterer forebygging på neste års statsbudsjett.

Det ble brukt 342 milliarder kroner på helse i Norge i 2017, viste tall som Statistisk Sentralbyrå (SSB) la frem onsdag morgen.

Det er en økning på hele 15 milliarder kroner fra 2016, og betyr samtidig at helse koster 65 000 kroner per innbygger i Norge. Totalt har de norske helseutgiftene økt med 70 milliarder kroner de siste fire årene.

Folkehelsekrav fra 36 organisasjoner

Nå mener 36 norske organisasjoner og aktører at regjeringen må prioritere forebygging på neste års statsbudsjett.

– Tallene gir stor grunn til bekymring. Denne kostnadsveksten er rett og slett ikke bærekraftig. Og bak alle milliardene er hundretusener av mennesker som sliter med smerte og sykdom. Vi må snu trenden gjennom kraftig satsing på forebygging, og her må regjeringen og partiene på Stortinget sammen ta ansvar og vise vei, sier styreleder i Norsk Friluftsliv, Erling Lae.

Idrettspresident Tom Tvedt sier at frivilligheten ønsker å bidra til at vi i fellesskap skal lykkes med å få prislappen på helse i Norge ned.

– De frivillige organisasjonene har historisk stått i spissen for folkehelsearbeidet i samfunnet. Også i dag ønsker vi å være myndighetenes beste samarbeidspartner for å skape mer fysisk aktivitet. Gevinstene dersom vi i fellesskap lykkes, er store både økonomisk for samfunnet og for enkeltmenneskets livskvalitet, sier Tom Tvedt, president i Norges idrettsforbund.

Folkehelseforeningen understreker at man ønsker å få ned bruken av penger på helse, og skape bedre liv for flere.

– Vi ønsker at flere mennesker skal få oppleve flere gode leveår, med god helse og gode levekår. I dette er et kraftig folkehelseløft helt sentralt, sier Jorid Grimeland, styreleder i Folkehelseforeningen.

Les mer: – Jeg har stått på barrikadene for dette

– Vi må åpenbart gjøre mer

Følgende organisasjoner og aktører stiller seg bak oppropet: Norsk Friluftsliv, Norges idrettsforbund, Aktiv mot kreft, Aktivitetsalliansen, BUA, Den Norske Turistforening, Det Norske Skogselskap, Diabetesforbundet, Folkehelseforeningen, Forbundet Kysten, Grete Roede, Hold Norge Rent, Kreftforeningen, Kristen Idrettskontakt, Landsforeningen for hjerte og lungesyke, Landsforeningen for Overvektige, Mental Helse, Norges Bedriftsidrettsforbund, Norges Døveforbund, Norges Handikapforbund, Norges Hytteforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges KFUK-KFUM-speidere, Norges Klatreforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Padleforbund, Norges Røde Kors, Norges Seilforbund, Norges speiderforbund, Norges Turmarsjforbund, Norsk Organisasjon for Terrengsykling, Opplysningskontoret for frukt og grønt, Private Barnehagers Landsforbund, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, Tjukkasgjengen.

Sats hardt på folkehelse
I dag ble det kjent: Norges helseutgifter økte ifølge SSB med (15*) milliarder kroner i 2017 til (340*) milliarder eller hele (65.000*) kroner pr innbygger. Frivillige organisasjoner krever at regjeringen nå prioriterer forebygging på neste års statsbudsjett.

Bak tallene ligger tusenvis av menneskeskjebner med tapt livskvalitet, reduserte jobbmuligheter og færre sosiale muligheter.

Alle vet at det er billigere å forebygge enn å reparere helse. Alle er så enige at det drukner i festtaler, og uteblir på partienes prioriteringslister.

Å styrke helsen i en befolkning er krevende. Det er summen av flere tiltak som gir effekt. Men noen tiltak er mer «lavthengende frukter» enn andre: Å styrke befolkningens aktivitetsnivå med ti minutter daglig kan gi en samfunnsøkonomisk gevinst på opptil 80 milliarder pr år, ifølge Vista Analyse.

Det gjøres mye godt, men vi må åpenbart gjøre mer. Vi må sikre arealer til lek og hverdagsaktivitet i bomiljøene, gratis tilgang for alle barn og ungdom til idrettsanlegg, bygge sykkelstier, gangveier, merke turstier i marka, gi bedre tilgang til strandlinje og styrke fysisk aktivitet i skole, barnehage og arbeidsliv. Og vi må styrke aktiviteten blant eldre.

Frivilligheten er samfunnets beste samarbeidspartner i å skape mer aktivitet. Gjennom dugnad og innsats er allerede hundretusener i daglig aktivitet og skaper gode møteplasser. Frivillighet er også helsefremmende i seg selv. Men vi kan gjøre mer. Vi vil bruke mer ressurser på å rekruttere, trene og holde på frivillige medarbeidere, og vi vil være mer aktive i lokalmiljøene og utvikle aktive og helsefremmende boområder.

Vi ber partiene på Stortinget gå sammen om et kraftig folkehelseløft på statsbudsjettet for 2019, slik at det blir mer igjen å dele for kommende generasjoner, og at flere mennesker kan få oppleve det meningsfulle ved gode livsår med god helse og god livskvalitet. Et frivillighetsløft bør være en sentral del av satsingen. Gevinstene er langt større enn kostnadene.

Les mer: Ungdommen vil gjøre Norge friskere

Del denne artikkelen