28 organisasjoner sier nei

Publisert – Sist oppdatert 13.05.2020

28 organisasjoner sier nei til ny snøscooterlov: Regjeringen vil åpne for fornøyelseskjøring med snøscooter – uten å ha innhentet nok kunnskap om konsekvensene. En bred allianse av frivillige organisasjoner har derfor signert et opprop som krever at at lovforslaget stoppes, sier Siri Meland i Norsk Friluftsliv.

Norge er allerede i verdenstoppen når det gjelder snøscooterskader, til tross for at det i dag er forbudt med snøskuterkjøring som ikke er til nødvendige nytteformål. Nå vil regjeringen gi kommunene mulighet til å tillate fornøyelseskjøring med snøskuter over hele landet – og mange frykter dette blant annet vil føre til flere ulykker og skader.

Kommunene mangler beredskap
19. september er høringsfrist på det nye lovforslaget om snøscooterkjøring i Norge. I sine høringssvar peker både Helsedirektoratet og Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi, Oslo Universitetssykehus Ullevål HF på at beredskapen i kommunene mangler – lovendringen er uforsvarlig, og vil medføre store samfunnskostnader. Les saken her

Flertallet ønsker IKKE mer snøscooterkjøring
3 av 4 nordmenn (77 prosent) ønsker ikke økt motorisert ferdsel i norsk. Norsk Friluftsliv (paraplyorganisasjon for de 15 største friluftsorganisasjonene i Norge) krever i et opprop som er sendt til Klima- og miljøminister Tine Sundtoft, med tilsammen 28 organsasjoner, at regjeringen skal innhente mer kunnskap om konsekvensene, FØR de endrer loven.

– Vi oppfordrer og forventer at Tine Sundtoft innhenter et bedre kunnskapsgrunnlag før lovprosessen går videre, sier Friluftspolitisk rådgiver i Norsk Friluftsliv Siri Meland.

– Norsk Friluftsliv mener at det ikke kan åpnes for fornøyelseskjøring med snøscooter i utmark – fordi lovforslaget strider mot eksisterende lovverk, mangler det nødvendige kunnskapsgrunnlaget og at det truer friluftsliv og natur. Høringsuttalelse Motorferdselloven Norsk Friluftsliv

Det finnes en rekke gode grunner til at regjeringen bør utsette lovendringen, som nå gjennomføres i rekordfart – UTEN at viktige konsekvenser utredes først. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Sier nei til ny snøscooterlov – opprop med organisasjoner

OPPROPET til Klima- og miljøminister Tine Sundtoft:

Sier nei til ny snøscooterlov!

En bred allianse av frivillige organisasjoner ønsker å uttrykke sterk bekymring ovenfor regjeringens lovforslag om å åpne opp for fornøyelseskjøring med snøskuter over hele landet.

3 av 4 nordmenn ønsker ikke økt motorisert ferdsel i norsk natur, og interessen for friluftsliv er økende. Muligheten til å oppleve stille natur er blant de viktigste årsakene, og derfor en viktig del av den norske friluftslivskulturen.

Organisasjonene frykter at lovforslaget vil ha negative konsekvenser for natur, friluftsliv, folkehelse, dyrevelferd og næringsvirksomhet. Vi etterlyser et bedre kunnskapsgrunnlag om virkningene en slik lovendring vil medføre.

Organisasjonene mener lovforslaget fra regjeringen ikke tar nok hensyn til natur, friluftsliv, dyrevelferd og folkehelse.

Vi sier nei til det nye lovforslaget fordi vi frykter at det vil:

·        Ødelegge for helsebringende friluftsliv i stille natur

·        Forstyrre dyrelivet som om vinteren som går på sparebluss

·        Føre til betydelig økt ulovlig kjøring

·        Gi flere skader og ulykker

·        Fjerne inntektsgrunnlag for næringsaktører som i dag driver leiekjøring, og forringe mulighetene for naturbasert reiseliv.

 

Følgende organisasjoner støtter oppropet:

·        Natur og ungdom

·        Dyrevernalliansen

·        Norsk forening mot støy

·        Naturvernforbundet

·        Miljøvernforbundet

·        Sportsbransjen A/S

·        Den Norske Turistforening

·        Norsk Friluftsliv (15 organisasjoner)

·        Norsk Hyttelag

·        Norske Reindriftssamers Landsforbund

·        Fjellfanten

·        SABIMA

·        WWF

·        Den norske økoturismeforeningen

·        Framtiden i våre hender

Del denne artikkelen