22 millioner til mangfold og inkludering i friluftslivet

Publisert
Tekst: Linn Elise Jakhelln – Foto: Paulina Cervenka

Til sammen ti friluftslivsorganisasjoner får nå tilskudd til ulike satsinger som skal nå flere med lavinntekt, minoritetsbakgrunn og funksjonsnedsettelse.

– Vi er glade for å kunne fortelle at hele ti av våre medlemsorganisasjoner er blant de som nå får økonomisk støtte til ulike mangfolds- og inkluderingstiltak. Til sammen får disse tildelt 22 millioner kroner fordelt på 40 ulike tiltak og prosjekter, forteller Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv. 

Hun har sittet i innstillingsutvalget for den søknadsbaserte ordningen, som har som formål å skape varig økt deltakelse gjennom tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak innen idrett og fysisk aktivitet.

Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Til sammen er det delt ut 100 millioner kroner til totalt 250 søkere.

Vil gjøre padling tilgjengelig for flere 

Den største enkelttildelingen for friluftslivet er på over fire millioner kroner. Den kommer fra DNT Oslo og Omegn, som får støtte til et omfattende prosjekt for universell utforming av kajakkanlegg. 

Midlene skal gå til bygging av et stort anlegg på Fornebu, men de skal også lage en eksempelsamling for universelt utformede kajakkanlegg. Slik ønsker de å bidra til at flere padleklubber og turlag rundt i hele landet kan gjøre sine aktiviteter mer tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelser.

Det forteller Meland, som gratulerer DNT Oslo og omegn med tildelingen. 

(Teksten fortsetter under bildet.)

STOR SATSING: DNT Oslo og omegn får nå støtte til en stor satsing på universell utforming av kajakkanlegg. Foto: Trond Glesaaen

Blant de 39 andre friluftslivstiltakene som får støtte er en jakt- og fiskesatsing for familier med flerkulturell bakgrunn i regi av NJFF Buskerud, prosjektet «Inkluderende speiding» i regi av Norges KFUK-KFUM-speidere og et tiltak for å styrke blinde og svaksyntes muligheter til å lese kart og delta på orienteringsaktivitet, i regi av Norsk Orientering.

Her kan du laste ned en oversikt over støttede tiltak fra Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner.

Nye midler i 2023

Det høye antallet søknader som kom inn fra lag og foreninger landet over viser at det var et stort behov for en tilskuddsordning som denne, mener Meland.

– Til sammen kom det inn over 1100 søknader og ble søkt om nærmere 700 millioner, så innstillingsutvalget har hatt en krevende jobb med å prioritere blant mange gode tiltak, forteller hun.

Heldigvis videreføres ordningen, og nye 100 millioner vil utlyses for 2023. Norsk Friluftsliv oppfordrer friluftslivsorganisasjonene til å søke også i neste runde.

Les mer om ordningen og se oversikt over søkere og utbetalinger her. 

Del denne artikkelen