Alt-Tekst
Alt-Tekst

2 av 3 vil ikke ha fornøyelseskjøring

Publisert – Sist oppdatert 30.01.2020

2 av 3 mener snøscooteren kun bør brukes til nyttekjøring – ikke morokjøring, i henhold til ny undersøkelse fra Ipsos MMI.   En fersk landsomfattende meningsmåling viser at et klart flertall (68 prosent) mener at snøscooterkjøring bør begrenses til nytteformål. Det er stikk i strid med regjeringens plan om å åpne for fornøyelseskjøring med snøscooter…. Read more »

2 av 3 mener snøscooteren kun bør brukes til nyttekjøring – ikke morokjøring, i henhold til ny undersøkelse fra Ipsos MMI.

 

En fersk landsomfattende meningsmåling viser at et klart flertall (68 prosent) mener at snøscooterkjøring bør begrenses til nytteformål. Det er stikk i strid med regjeringens plan om å åpne for fornøyelseskjøring med snøscooter.

 
Om kort tid skal Stortinget stemme over lovforslaget som åpner for fornøyelseskjøring med snøskuter i naturen – dette til tross for at kraftige advarsler fra tunge fagmiljøer og en rekke organisasjoner.

 
Dersom lovforslaget blir en realitet, er snøscootertrafikken i det norske vinterfjellet anslått å øke kraftig i årene fremover. Det vil kunne gå på bekostning av sårbar natur og det tradisjonelle norske friluftslivet. Akkurat hvilke konsekvenser forslaget vil ha er usikkert, fordi regjeringen ikke ønsket å utrede virkningene før de la fram forslaget for Stortinget. Forskning på området og erfaringer fra områder (blant annet fra politiet) der det i dag er tillatt med fornøyelseskjøring tyder likevel på at:

  • Antall snøskutere kan øke med 85 prosent i løpet av sju år.
  • Snøskuterkjøringen ødelegger naturopplevelsen for skigåere og andre som ferdes i fjellet.
  • Snøskuterkjøringen vil forstyrre sårbar natur og dyreliv.
  • Omfanget av skader og ulykker vil øke.
  • Den ulovlige snøskuterkjøringen vil også øke.

 
Vedtas loven, står Norge overfor en av de største endringene av bruk av norsk natur på mange tiår. Senterpartiet er regjeringens «garantist» for lovforslaget, og det er lite trolig at de vil stemme mot lovforslaget.

 
Nytte er greit – men ikke motorsport i naturen

Snøscooterkjøring i naturen er i utgangspunktet ikke tillatt, men dagens regelverk åpner likevel for bruk av snøscooter til en rekke nytteformål, som oppkjøring av løyper, frakt, transport og redningstjeneste mm. Men over halvparten (54 prosent) av den norske befolkningen er mot etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i skog- og fjellområder.  

FLERE TALL FRA UNDERSØKELSEN:

 
To av tre mener snøscooter kun bør brukes til nytteformål. En fersk undersøkelse fra Ipsos MMI viser at et klart flertall (68 %) av befolkningen ønsker at bruken av snøscooter i naturen skal begrenses til nytte- og næringsformål. Dette er i tråd med gjeldende praksis og dagens regelverk.

 
Over halvparten av befolkningen er mot etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i skog- og fjellområder. I spørsmålet om etableringen av snøscooterløyper i skog- og fjellområder for fornøyelseskjøring, er over halvparten av befolkningen mot (54 %), mens et mindretall er for (39 %).

 
Fornøyelseskjøring på snøscooter bør begrenses til egne motorsportbaner.  I forlengelsen av spørsmålet om etablering av snøscooterløyper i skog og fjell ble respondentene bedt om å vurdere hvorvidt fornøyelseskjøring på snøscooter bør begrenses til egne motorsportbaner. I befolkningen er det over dobbelt så mange som er for en slik begrensning (62 %), som det er mot (29 %).

 
Over halvparten av befolkningen ønsker fartssperre på snøscootere. Undersøkelsen viser at et flertall (51 %) mener det bør monteres fartssperre på snøscootere, mens et mindretall er mot (28 %).

Del denne artikkelen