Foto Norges Jeger- og Fiskerforbund elg

Publisert

MERKELIG: Norges Jeger- og Fiskerforbund stiller seg undrende til regjeringens forslag om å flytte forvaltningen av høstbare viltarter til Mat- og landbruksdepartementet. Foto: NJFF

Del denne artikkelen