Mann på ski med sola i bakgrunnen
Mann på ski med sola i bakgrunnen

Frisk i naturen

"Frisk i naturen" var et felles nordisk prosjekt finansiert av Nordisk ministerråd fra 2009-2011. Oppgaven var å vise hva friluftslivet kan gjøre for folkehelsen i de nordiske landene.